TEAMET VÅRT

Trond Ullenes

Trond Ullenes

Trond Ullenes er med-grunnlegger av Inspirato Group Global. Inspirator, coach, mentaltrener, kurs- og foredragsholder med 15 års erfaring. Jobbet mye med suksesskultur og styrking av kommunikasjon og samarbeid i personal- og ledergrupper. Påbegynt løp for å bli sertifisert instruktør i ikkevoldskommunikasjon (IVK). Brenner for å skape inspirasjon og handlekraft hos den enkelte, samt å utvikle empatisk og anerkjennende kommunikasjon som væremåte.

Anniken Poulsson Beer

Anniken Poulsson Beer

Anniken Poulsson Beer er den første sertifiserte treneren i ikkevoldskommunikasjon (IVK) i Norge, hun ble sertifisert i 2012. Hun har lang fartstid som pedagog og leder og har bred erfaring som coach og seminarleder, bl.a. for FamLab, over en 20 års periode. Hun er ansatt som fagdirektør for empatisk kommunikasjon, og holder kurs og foredrag i IVK over hele verden, både for privatpersoner og for bedrifter og organisasjoner,samt bistår i utviklingsprosesser og tilbyr individuell veiledning. Brenner for empatisk kommunikasjon og forståelse mellom mennesker.

Per Kristian Antonsen

Per Kristian Antonsen

Per Kristian Antonsen er trivselsdesigner. Han har allsidig bakgrunn som næringsdrivende, og har lang erfaringer med opplæring, forebygging og håndtering av konflikter, blant annet på asylmottak og med ungdom. Omfattende utdannelse innen kommunikasjon, relasjonsbygging og konfliktløsing. Smittende humør og engasjement og får meget gode tilbakemeldinger som kursleder.